Davet

Değerli Meslektaşlarımız, Değerli Bilim İnsanları,

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün ev sahipliğini üstlendiği 3.Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “Farkındalık-Her Yönüyle İnsan ve Beslenme” temasıyla 17-20 Mayıs 2022 tarihlerinde UNESCO Dünya Mirası şehirleri arasında yer alan tarih ve kültür kenti Edirne’de gerçekleştirilecektir.

Farkındalık, zihin gözüyle geçmiş ile gelecek arasındaki yolculuktan sonra şimdiye, buraya dönebilmek,  görülenleri fark edebilmek şansı olarak ifade edilmektedir.

Dünya Sağlık Örgütü, sağlığı “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, bedence, ruhça ve sosyal yönden tam iyilik hali” biçiminde tanımlamaktadır. Bu durumda beslenme ve sağlığı etkileyen tüm koşulların bütüncül olarak ve disiplinler arası yaklaşımla ele alınması büyük önem taşımaktadır.

Çevresel ve sosyal değişiklikler besin kaynaklarını etkilerken yaşamın sürdürülmesinin temeli olan beslenme ve besin seçimi de bireylerin, toplumların yaşam kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Bu bağlamda 3. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi “Farkındalık-Her Yönüyle İnsan ve Beslenme” teması ile kongresi süresince teknolojik gelişmelere bağlı olarak toplumun yapısı ve değerleri ile eş zamanlı değişmekte olan güncel, gelişmekte olan ve yaşam süresince ayrı ayrı önem kazanan özel durumlar beslenme ve diyetetik bilimi doğrultusunda ele alınacaktır. Bu düşünceyle başta diyetisyenler olmak üzere insan ve beslenme konusunda çalışan tüm paydaşların işbirliğinde farklı yaklaşımların paylaşımına fırsat doğmaktadır.

Konuyla ilgili tüm akademisyen, uygulayıcı ve öğrencilerimizin aktif katılımının kongremize değer katacağına inanıyoruz.

Sizleri kongremizde görmekten onur duyacağız.

Düzenleme Kurulu Adına,
Kongre Başkanı
Prof. Dr. Aydan ERCAN

Etkinlik Tarihi 
17-19 Mayıs 2022

Bildiri Gönderimi Son Tarih:
22 Nisan 2022

Tam Metin Son Gönderim Tarihi:
23 Mayıs 2022

Erken Kayıt Son Tarih:
30 Nisan 2022

İletişim:
MOTTO TURİZM
Tel :(+90 232)  446 06 10
Fax:(+90 232)  446 07 11
E-mail: jordan@motto.tc
www.motto.tc